Poročilo 2. srečanja regijskih mrež ZSSS

V petek, 3.7.2020 je potekalo drugo srečanje regijskih mrež ZSSS. Regijske mreže ZSSS so nastale v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«. Z njimi krepimo sodelovanje ZSSS, območnih organizacij v posameznih regijah z lokalnimi svetovalnimi središči ISIO. Z regijskimi mrežami želimo našim članom približati možnost vključitve v brezplačna izobraževanja, ki jih svetovalna središča v posamezni regiji ponujajo, kot so tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, izobraževanja s področja komunikacije in mehkih veščin, programe formalnega izobraževanja, nacionalne poklicne kvalifikacije ipd.

 

Zaradi trenutne epidemiološke slike, ki pri nas znova kaže na porast okužb, je srečanje potekalo preko video povezave ZOOM. Prvotno je bila izvedba srečanja načrtovana na sedežu enega izmed koordinatorjev regijske mreže, RIC Novo mesto. Iz tega so izhajali tudi nekateri nameni srečanja. To so bili: predstavitev delovanja območnih pisarn ZSSS, s poudarkom na izkušnjah v dolenjski regiji; predstavitev izobraževalne dejavnosti RIC-a, s poudarkom na izobraževanju in svetovanju za zaposlene; pregled opravljenih aktivnosti regijskih mrež od prvega srečanja regijskih mrež novembra 2019 ter pogovor in načrtovanje dogodkov v regijskih mrežah v 2020: v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in Dnevov svetovalnih središč. 

 

Delovanje območnih pisarn ZSSS, konkretneje izkušnjo v dolenjski regiji je predstavil Marjan Urbanč iz sindikalne pisane v Krškem. Izpostavil je težavo, da tisti člani, ki bi nova znanja res potrebovali, jih to ne zanima oz. informacije o možnostih izobraževanja do njih ne pridejo. Poudaril je tudi pomembnost informiranja delodajalcev z namenom zavedanja pomena izobraževanja zaposlenih in vključitve zaposlenih v izobraževanja.

 

Brigita Herženjak je predstavila izobraževalno dejavnost RIC Novo mesto, konkretneje Svetovalno središče Novo mesto in projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022. RIC Novo mesto izvaja formalno in splošno izobraževanje preko projektov, trenutno so vključeni v 31 različnih projektov. V letu 2019 so v svoje aktivnosti vključili 13.880 udeležencev in izvedli 39.750 izobraževalnih ur. Opisala je dobre izkušnje  sodelovanja s sindikati in delodajalci, katerim skupni cilj so izobraženi zaposleni.

 

Vodja projekta, Patricija Vidonja je povzela opravljene aktivnosti regijskih mrež od prvega srečanja regijskih mrež novembra 2019 naprej. Skupno vsem regijskim mrežam je bilo, da so načrtovale več aktivnosti, predvsem v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, a so aktivnosti zaradi epidemije odpadle oz. se prestavile na jesen. V tem času so regijske mreže pripravile promocijsko informativne materiale za zaposlene, člane sindikata; o regijskih mrežah in izobraževanjih, ki so na voljo so seznanjale sindikalne zaupnike, podjetja, zunanje sodelavce ISIO središč in druge. Potekalo je več sestankov z delodajalci oz. njihovimi kadrovskimi službami, na katerih so se pogovarjali o možnostih vključitve v brezplačna izobraževanja. V okviru regijskih mrež smo v letu 2019 že izvedli izobraževanja, prilagojena konkretnim udeležencem, delavkam in delavcem ter potrebam delodajalcev. Kot konkretni primer lahko izpostavimo izvedbo izobraževanja »Prvi koraki v svet slovenščine«, namenjeno delavcem iz drugih držav, ki delajo v Sloveniji in potrebujejo vsaj osnovno znanje slovenskega jezika za sporazumevanje na delovnem mestu in v okolju, v katerem živijo. S pismi podpore so se v tem obdobju regijskim mrežam priključile različne organizacije in delodajalci.

 

Na drugem srečanju regijskih mrež je potekalo tudi delo po skupinah, v katerih so predstavniki ZSSS in ISIO središč načrtovali aktivnosti v okviru Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) in Dnevov svetovalnih središč. Teden vseživljenjskega učenja bo potekal od 4.9. do 9.10.2020, glavni vsebinski poudarki letošnjega TVU pa so digitalna preobrazba družbe, starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, migracije in izzivi večkulturnosti ter trajnostni razvoj. Več dogodkov bo letos zaradi negotove epidemiološke situacije potekalo virtualno.

 

Dnevi središč ISIO pa bodo letos potekali med 23. in 25.9.2020. Na srečanju regijskih mrež smo se dogovorili, za izvedbo dogodkov na skupni dan, 24.9.2020, ki smo ga poimenovali Dan za znanje. Glavni namen dogodka bo promocija pomena izobraževanja in usposabljanja zaposlenih: dvig kompetenc. Udeleženci srečanja so imeli veliko idej, tako za TVU, kot za Dan za znanje, od stojnic, delavnic, izobraževanj, info kotičkov ipd. O konkretnih dogodkih vam bomo obvestili v naslednjih objavah.