O NAS

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je prostovoljna in demokratična organizacija, neodvisna od političnih strank, parlamenta, vlade in verskih skupnosti. Združuje 22 sindikatov dejavnosti iz različnih sektorjev celotne Slovenije in člane ter članice tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Zaradi reprezentativnosti lahko vplivamo na vsebino kolektivnih pogodb in sodelujemo v ekonomsko-socialnem svetu, kjer skupaj z delodajalci in vlado usklajujemo predloge zakonov in drugih dokumentov. Cilje dosegamo s pogajanji, dogovori, stavkami ali množičnimi manifestacijami. Svojim članom zagotavljamo brezplačno pravno in drugo strokovno pomoč.
Od leta 1999 smo polnopravni člani Evropske konfederacije sindikatov, v kateri je 60 milijonov članov iz 75 nacionalnih konfederacij iz 35 evropskih držav.
Kot socialni partner in predstavniki delavcev in delavk imajo strokovne službe, kot tudi naše organizacije članice številne izkušnje na področju trga dela, varnosti in zdravja pri delu, ekonomskih politik kot tudi na področju vseživljenjskega učenja. Poleg tega pa naslavljamo tudi področje socialnih politik, sodelovanje delavcev, enake možnosti in mednarodno sodelovanje.
V okviru ZSSS delujejo tudi teritorialne organizacije, katerih vloga je delo s člani panožnih sindikatov. S pomočjo teritorialnih organizacij pokrivamo naslednja območja:
– Dolenjska, Bela krajina in Posavje (pisarne v Novem mestu, Brežicah, Črnomlju in Krškem);
– Spodnje Podravje (pisarna na Ptuju);
– Gorenjska (pisarne v Kranju, Škofji Loki in Jesenicah);
– Savinjska (pisarna v Celju);
– Primorska in Notranjska (pisarne v Sežani, Novi Gorici, Postojni in Kopru);
– Osrednjeslovensko območje (pisarne v Ljubljani, Trbovljah in Ribnici);
– Podravje in Koroška (pisarne v Mariboru, Ravnah na Koroškem in Slovenj Gradcu);
– Pomurje (pisarna v Murski Soboti).

 

Partner projekta »Za krepitev socialnega dialoga« je Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS). Združenje delodajalcev Slovenije je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev že od leta 1994. V ZDS je danes povezanih preko 1.400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti. Z ZDS smo v zadnjih sedmih letih (od leta 2010) sodelovali na številnih projektih, tako na projektih, kjer je bila ZSSS nosilec projektov, ZDS pa partner, kot tudi na projektih kjer je nosilec bil ZDS, ZSSS pa partner.