Analiza stanja na področju razširjenosti in pokritosti kolektivnih pogodb v Sloveniji

V okviru projekta “Za krepitev socialnega dialoga” je zunanji izvajalec, Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani pripravil Analizo stanja na področju razširjenosti in pokritosti kolektivnih pogodb v Slovenije. Analiza stanja nam služi pri načrtovanju projektnih aktivnosti, zlasti pri snovanju E-baze kolektivnih pogodb. Na povezavi prilagamo zaključne ugotovitve s predlogi, ki jih je uredila ena izmed avtoric Analize, dr. Katarina Kresal Šoltes.

 

Zaključne ugotovitve_Analiza stanja na področju razširjenosti in pokritosti kolektivnih pogodb v Sloveniji