E-IZOBRAŽEVANJE ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE – SOCIALNI DIALOG

Pridobljeno znanje bom lahko uporabljal pri vsakodnevnem delu v sindikalni dejavnosti (izjava udeleženca e-izobraževanja).

 

Znanje bom lahko uporabila pri pogajanjih in komunikaciji s člani uprave (izjava udeleženke e-izobraževanja).

 

 

Temeljni namen e-izobraževanja je opremiti sindikalne zaupnike z znanji, ki jih potrebujejo za korekten in usmerjen socialni dialog. Sindikalni zaupniki se usposobijo za motivacijo zaposlenih, da se ti poskušajo vključiti v socialni dialog, da razumejo pomen socialnega dialoga in znajo z dialogom priti do želenega cilja. Sindikalni zaupniki pridobijo veščine, ki jih potrebujejo za promocijo socialnega dialoga v delovnih okoljih. 

 

Udeleženci so ob koncu e-izobraževanja seznanjeni z/s :
• delovno zakonodajo,
• pomenom socialnega dialoga,
• kolektivnim pogajanjem, pogajalskimi tehnikami in pomenom kolektivnih pogajanj.

 

Vsebina e-izobraževanja:
1.sklop: Delovna zakonodaja
2.sklop: Kolektivna sindikalna zavest
3.sklop: Varovanje interesov delavcev
4. sklop: Sindikalno pravo in aktivnosti sindikatov
5. sklop: Socialni dialog
6. sklop: Kolektivna pogajanja
7. sklop: Pogajalske tehnike
8. sklop: Pomen kolektivnih pogajanj

 

E-izobraževanje je sestavljeno iz:
1. uvodne delavnice – namenjene seznanjanju z uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja ter predavanju izvajalke s področja Socialnega dialoga (v prostorih ISIO središč)
2. 14 dnevnega e-izobraževanja – na spletni učilnici ZSSS (ob administrativno tehnični podpori in podpori izvajalke e-izobraževanja)

E-izobraževanje je interaktivno in sestavljeno iz prebiranja gradiva, reševanja kvizov, ogleda videa in izdelave kratkih nalog, na katere boste s strani izvajalke dobili povratne informacije.

 

Primer naloge iz e-gradiva:

Pred vami je naloga, ki se nanaša na sindikat. Sindikat je pomembna organizacija, ki ščiti interese delavcev. Napišite svoje mnenje o tem, kaj za vas predstavlja sindikat, kje vidite pomanjkljivosti v delovanju sindikata, kje prednosti in kaj naj bi sindikalisti še počeli, da bi bili uspešnejši.

 

Izvajalka: Mateja Gerečnik

Mateja Gerečnik, organizatorka socialne mreže, diplomantka organiziranja in menedžmenta socialnih dejavnosti in predavateljica sindikalne akademije. Znotraj Sindikata kovinske in elektro industrije SKEI se intenzivno ukvarja z internim izobraževanjem, ki vsebuje splošna in tudi specifična znanja, ki jih pri svojem delu potrebujejo sindikalni zaupniki. Mateja Gerečnik je usposobljena za izvajanje vseh vrst izobraževanj in opremljena s pedagoškimi in andragoškimi znanji.

 

Kotizacija e-izobraževanja: brezplačna