E-izobraževanja za sindikalne zaupnike

V okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga« pripravljamo e-izobraževanja za sindikalne zaupnike in sicer na teme: Varnost in zdravje pri delu, Vseživljenjsko učenje in Socialni dialog.

E-izobraževanje je udeležencem prijazna oblika izobraževanja. Vse aktivnosti, povezane z izobraževanjem, lahko udeleženec opravi preko računalnika. Izvajalo se bo preko e-učilnice ZSSS, spletnega portala za pridobivanje novih znanj in veščin na vsakem koraku – doma, v službi, na poti, v tujini. Za dostop potrebujete le internetno povezavo, uporabniško ime in geslo. Slednja dobite ob prijavi na e-izobraževanje.

 

Ker tokratna e-izobraževanja organiziramo v okviru projekta, so brezplačna in do junija 2020 na voljo sindikalnim zaupnikom znotraj vseh enajstih regijskih mrež ZSSS. E-izobraževanja na različne teme so samostojna enota, a zaradi prepletenosti in pomembnosti tem za sindikalne zaupnike, priporočamo da se udeležite vseh treh izobraževanj. Več informacij o tem vam bomo podali tudi na uvodnem srečanju posameznega izobraževanja.

 

O poteku e-izobraževanja:

Izobraževanje je sestavljeno iz uvodnega srečanja, ki bo na ISIO središčih (ljudskih univerzah), temu pa sledi 14 dnevno samostojno e-izobraževanje.

Na uvodnem 8-urnem srečanju se bomo seznanili z uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja, preostali del pa namenili kratkemu predavanju izvajalke e-izobraževanja. E-izobraževanje bo potekalo ob stalni administrativno tehnični podpori in podpori izvajalke, dnevno vam ne bo vzelo več kot eno uro vašega časa. E-izobraževanje bo sestavljeno iz prebiranja e-gradiva, ogleda videov, kvizov in izdelave kratkih nalog, na katere boste s strani izvajalke dobili povratne informacije. Opravljeno izobraževanje se vam bo na koncu zabeležilo v vaš Sindeks – beležnico sindikalnega znanja.

 

Namen e-izobraževanja “Varnost in zdravje pri delu”: Velika večina delavcev in delavk se na delovnem mestu počuti preganjane in pod časovno prisilo, hkrati pa na račun prostega časa delajo dlje, da bi lahko opravili vse zadane delovne naloge. Dolgoročni učinki takšnega načina dela so za delovno populacijo tragični. Takšen način dela vodi v konstanten stres, ki ima za posledico izgorelost. Z vnašanjem sprememb v načine vodenja in komuniciranja bodo imeli koristi vsi, tako država, delodajalci kot zaposleni. E-izobraževanje ponuja sindikalnim zaupnikom konkretne napotke in rešitve za izboljšavo organizacije dela, vodenja, poslovnega komuniciranja in učinkovitega reševanja konfliktov. Vse te kompetence morajo imeti razvite, saj s tem lažje uresničujejo svojo predstavniško vlogo.

 

Namen e-izobraževanja “Vseživljenjsko učenje”: Strokovno opolnomočiti in s tem krepiti usposobljenost sindikalnih zaupnikov ZSSS, da bodo lahko ustrezno motivirali in spodbujali člane za vključevanje v vseživljenjsko učenje. Program izobraževanja bo omogočil razvijanje znanja in kompetenc sindikalnih zaupnikov na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja. Vsebina izobraževanja izhaja iz sodobne vloge sindikatov na področju izobraževanja zaposlenih, ko poleg krepitve socialnega dialoga za urejanje pravic iz delovnega razmerja, vse bolj v ospredje vstopa tudi zagovarjanje pravice do stalnega izpopolnjevanja in krepitve temeljnih in poklicnih kompetenc ves čas delovne aktivnosti odraslih, za vse, ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ne glede na vrsto in zahtevnost delovnega mesta. Bliskovite spremembe na trgu dela zahtevajo, da odrasli po zaključenem rednem izobraževanju nenehno nadgrajujejo in posodabljajo svoja znanja, spretnosti in kompetence.

 

Namen e-izobraževanja “Socialni dialog”: Opremiti sindikalne zaupnike z znanji, ki jih potrebujejo za korekten in usmerjen socialni dialog. Sindikalni zaupniki se usposobijo za motivacijo zaposlenih, da se ti poskušajo vključiti v socialni dialog, da razumejo pomen socialnega dialoga in znajo z dialogom priti do želenega cilja. Sindikalni zaupniki pridobijo veščine, ki jih potrebujejo za promocijo socialnega dialoga v delovnih okoljih.

 

V tabeli so navedena vsa e-izobraževanja, ki jih bomo izvedli do konca junija. O njih vas bomo sproti obveščali preko e-novic ZSSS.

 

Termini e-usposabljanj za sindikalne zaupnike Lokacija
14.5.2019 – Varnost in zdravje pri delu, izvajalka Snežana Kragelj

e-izobraževanje: 15.5.2019 – 28.5.2019

PRIJAVE DO 8.5.2019

razpis_VZD_14.5.19

Prijavni obrazec VZD_14.5.2019

Zasavska ljudska univerza

(regijska mreža osrednjeslovenska in zasavska)

20.5.2019 – Vseživljenjsko učenje, izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 21.5.2019 – 3.6.2019

PRIJAVE DO 15.5.2019

razpis_VŽU_20.5.19

Prijavni obrazec VŽU_20.5.2019

Ljudska univerza Jesenice

(regijska mreža gorenjska)

29.5.2019 – Varnost in zdravje pri delu, izvajalka Snežana Kragelj

e-izobraževanje: 30.5.2019 – 12.6.2019

PRIJAVE DO 22.5.2019

razpis_VZD_29.5.19

razpis_VZD_29.5.19

Andragoški zavod Maribor

(regijska mreža podravje)

3.6.2019 – Socialni dialog, izvajalka Mateja Gerečnik

e-izobraževanje: 4.6.2019 – 17.6.2019

PRIJAVE DO 28.5.2019

Prijavni obrazec

SD_3.6.2019razpis_SD_3.6.19

Ljudska univerza Postojna

(regijska mreža notranjska in primorska)

10.6.2019 – Vseživljenjsko učenje, izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 11.6.2019 – 24.6.2019

PRIJAVE DO 5.6.2019

Prijavni obrazec VŽU_10.6.2019

razpis_VŽU_10.6.19

CDI Univerzum

(regijska mreža osrednjeslovenska in zasavska)

14.6.2019 – Varnost in zdravje pri delu, izvajalka Snežana Kragelj

e-izobraževanje: 15.6.2019 – 29.6.2019

PRIJAVE DO 10.6.2019

razpis_VŽU_10.6.19

Prijavni obrazec VŽU_10.6.2019

Ljudska univerza Jesenice

(regijska mreža gorenjska)

19.6.2019 – Varnost in zdravje pri delu, izvajalka Snežana Kragelj

e-izobraževanje: 20.6.2019 – 3.7.2019

PRIJAVE DO 14.6.2019

Prijavni obrazec VZD_19.6.2019

razpis_VZD_19.6.19

RIC Novo mesto

(regijska mreža dolenjska)