Regijska mreža Goriška

Regijska mreža Goriška
V regijsko mrežo je vključena ReO Skei Posočje in Ljudska univerza Nova Gorica, Svetovalno središče ISIO, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: Ljudska univerza Nova Gorica, Svetovalno središče ISIO (Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica): 05/335 3100, info@lung.si
predstavniK ZSSS: Vojko Fon (ReO Skei Posočje): vojko.fon@gmail.com

 

Ponudba izobraževanj_goriška regija