Regijska mreža Goriška

Regijska mreža Goriška
V regijsko mrežo je vključena ReO Skei Posočje in Ljudska univerza Nova Gorica, Svetovalno središče ISIO, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: Ljudska univerza Nova Gorica, Svetovalno središče ISIO (Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica): 05/335 3100, info@lung.si
predstavniK ZSSS: Vojko Fon (ReO Skei Posočje): vojko.fon@gmail.com

 

Ponudba prosto dostopnih spletnih vsebin

 

 

 

AKTIVNOSTI V OKVIRU TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN DNEVOV SVETOVALNIH SREDIŠČ 2020

Regijska mreža Goriška se je pridružila aktivnostim v okviru Tednov vseživljenjskega učenja in Dnevov svetovalnih središč. 23.9.2020 so se s stojnico udeležili dogodka Stojnice znanja, na kateri so sodelovali še Ekonomska pravna fakulteta, Nova univerza Ljudska univerza Ajdovščina, Šolski center Nova Govorica, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za uporabne družbene študije ter seveda Ljudska univerza Nova Gorica in Skei Posočje.

9.10.2020 pa je regijska mreža sodelovala na srečanju partnerjev Svetovalnega središča ISIO Nova Gorica. Namen srečanja je bila izmenjava dobrih praks pri nagovarjanju vseh, za katere menimo, da bi jih svetovanje in izobraževanje vneslo pozitivne spremembe v življenju, še posebej najbolj ranljivim. Vabimo vas, da za več fotografij obeh dogodkov obiščete FB stran LUNG – Ljudska univerza Nova Gorica.