Mreža naj ujame čim več ljudi

Regijske mreže smo na ZSSS v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga« pričeli vzpostavljati v začetku leta 2019. Za nami sta slabi dve leti delovanja, ustanovili smo jih kar enajst. Namen regijskih mrež je krepiti sodelovanje ZSSS, območnih organizacij v posameznih regijah in svetovalnih središč ISIO v regiji. S pismi podpore se regijskim mrežam pridružujejo tudi različne organizacije in delodajalci.

 

Z mrežami želimo že od samega začetka člane informirati in jim približati možnost vključitve v (brezplačna) izobraževanja, ki jih svetovalna središča ponujajo. To so tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji, izobraževanja s področja komunikacije, mehkih veščin, pa tudi programi formalnega izobraževanja, nacionalne poklicne kvalifikacije ipd.

 

Regijske mreže se vključujejo v aktivnosti svetovalnih središč, tako v okviru Tednov vseživljenjskega učenja, ki potekajo praviloma maja vsako leto, kot Dnevov svetovalnih središč v septembru. Izvajajo pa tudi druge aktivnosti med letom. Z njihovo pomočjo informacije o možnostih izobraževanja hitreje pridejo do članov, predstavniki ZSSS pa informirajo in iščejo možnosti sodelovanja tudi z delodajalci; tudi takrat, ko pri delodajalcu opravljajo drugo delo.

 

Član se v izobraževanja, ki jih svetovalna središča ponujajo, vključi individualno, ko so razpisana, ali v skupini drugih članov. Takrat je možna prilagoditev tako vsebine kot poteka (časovno in lokacijsko) potrebam članov in delodajalca. Izobraževanje lahko poteka deloma ali v celoti v delovnem članu ali izven njega, v delovnih ali drugih prostorih in v zadnjem času na daljavo. V dveh letih smo izvedli več izobraževanj, prilagojenih za skupine delavcev, posebej bi izpostavila izvedbo tečaja slovenščine za delavce iz drugih držav, ki delajo v Sloveniji in potrebujejo vsaj osnovno znanje slovenskega jezika za sporazumevanje na delovnem mestu in v okolju v katerem živijo.

 

Dan za znanje

Partnerstvo se je z najboljšimi rezultati izkazalo jeseni letos z dogodkom Dan za znanje, kar smo pokazali v vseh regijah. Namen dogodka, ki je potekal 24.9. 2020, je bil promovirati pomen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za dvig kompetenc ter informirati in svetovati v podjetjih o možnosti izobraževanja zaposlenih. Poleg vidnega strokovnega dogodka na Koroškem (»Delodajalci s sindikati z roko v roki – Naučimo se sodelovati«) in Primorskem (Obalni kadrovski izzivi), smo izvedli še veliko drugih dogodkov, predvsem s prisotnostjo pred podjetji, v podjetjih in na drugih odprtih mestih. Stojnice so bile zelo obiskane, ponekod je celo zmanjkalo promocijskega materiala, obiskovalci so se ustavljali in zanimali za izobraževanja. Ker je Dan za znanje potekal pred drugim valom epidemije koronavirusa, smo bili pri organizaciji dogodkov zelo previdni in upoštevali vse predpise strokovnih institucij. Zato so določeni dogodki in delavnice potekale tudi z omejenim številom udeležencev. Predstavniki regijskih mrež so do podjetij zaradi koronavirusa težko prišli. Opisi aktivnosti regijskih mrež ob Dnevu za znanje so dostopni na spletni strani projekta https://www.zsss-zksd.si/

 

Izobraževanja na daljavo

Enajstega novembra smo po video povezavi zoom izvedli tretje srečanje regijskih mrež, namenjeno pregledu aktivnosti v okviru Tednov vseživljenjskega učenja in Dnevov svetovalnih središč, ki so letos zaradi prvega vala epidemije vsi potekali v septembru ter razmisleku, kako prilagodimo aktivnosti novi situaciji. Veliko pozornost smo namenili razmisleku o promociji aktivnosti in izobraževanj za zaposlene. Pri tem je treba promovirati tako na spletnih straneh, facebooku, pripraviti kratke video vsebine, kot tudi preko klasičnih medijev – televizija, radio, tiskani mediji ter seveda s pomočjo sindikalnih predstavnikov. Regijske mreže in izobraževalna središča imajo v tem obdobju še dodaten izziv, in sicer, kako motivirati zaposlene za izobraževanje (na daljavo), tudi tiste, ki trenutno delajo s skrajšanim delovnim časom ali so doma na čakanju na delo. Ugotovili smo, da je izobraževanj na daljavo veliko in se izvajajo, a da informacije o njih niso tako razširjene oz. ne pridejo do vseh, ki so jim namenjene. Zato bodo mreže pogledale, katera on-line izobraževanja so v posamezni regiji na voljo, in te informacije preko sindikalnih predstavnikov razširili po kanalih ZSSS. Strinjali smo se, da v ponudbo (popis) izobraževanj vključimo tudi vsebine, ki niso nujno povezane z razvojem spretnosti in kompetenc za delo, pomagajo pa posamezniku v teh časih in mu kvalitetno zapolnijo čas.

Kot posebno skupino delavk in delavcev smo na srečanju izpostavili zdravstvene delavce, ki so zaradi trenutne situacije v posebej težkem položaju, zato jih bodo nekatere mreže poskušale nagovoriti in raziskati, kaj jim lahko ponudimo in kako pomagamo. Pobuda je bila izražena tudi za dodatno opolnomočenje sindikalnih zaupnikov, saj imajo nekateri zaradi omejitev oteženo delo, npr. v živo ne morejo sklicati zbora delavcev, lahko pa bi video povezave in splet uporabili kot orodje pri svojem delu in pri tem jim v okviru regijskih mrež lahko pomagamo.  

 

Pred regijskimi mrežami in izobraževanjem so novi izzivi, ki jih bomo skušali premagati. Opravljanje aktivnosti na način, kot smo jih še leto dni nazaj, namreč še dolgo ne bo možno.

 

Prispevek je bil objavljen v časopisu Delavska enotnost, števika 21, 24. december 2020 (str. 17).