Predstavitev projekta na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2018 in letni konferenci projekta EPUO

Projekt za Krepitev socialnega dialoga sem predstavil na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih 2018 in letni konferenci projekta EPUO dne 24.10.2018. V svoji prezentaciji sem navedel razloge zaradi katerih smo se odločili za takšno vsebino projekta, izzive, ki nas čakajo na trgu dela ter tudi vprašanja s katerimi se soočamo sindikati. Zlasti v »luči« reševanja prihodnosti dela (industrija 4.0 ter digitalizacija) ter stabilnosti sistemov socialnega varnosti. Poudaril sem pomen vloge različnih deležnikov pri reševanju teh vprašanj, zlasti pa vlogo izobraževalnih ustanov v okviru 8. regijskih mrež, ki se bodo ustanovile v okviru projekta. Nesporno je vseživljenjsko učenje ter pridobivanje novih znanj, veščin in kompetenc osrednja tema projekta (zraven informiranja o pravicah iz dela) zato sem velik del prezentacije projekta namenil temu vprašanju. Omenil sem tudi drugi del projekta, t.j. informiranje delavcev o pravicah iz dela.
Osebno sem mnenja, da je predstavitev uspela, zlasti pa sem prepričan, da je prezentacija na tovrstnih ali podobnih dogodkih idealna prilika ne samo za promocijo tega projekta temveč tudi promocijo zveze kot takšne.

 

Več o dogodku: https://pro.acs.si/lp2018/

 

Andrej Zorko