Regijska mreža Gorenjska

V regijsko mrežo je vključena OO ZSSS Gorenjska in ISIO središče – Ljudska univerza Jesenice, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: Ljudska univerza Jesenice (Delavska ulica 1, 4270 Jesenice): info@lu-jesenice.net, 04/58 33 800, 051/363 319
predstavnica ZSSS: Mirela Žnidarec (OO ZSSS Gorenjska): mirela.znidarec@sindikat-zsss.si

Ponudba izobr. programov na Gorenjskem_marec 2021

 

 

VABILO: KRATKA USPOSABLJANJA ZA UPORABO VIDEOKONFERENČNEGA SISTEMA ZOOM

Regijska mreža Gorenjska je za vas pripravila kratko usposabljanje za uporabo videokonferenčnega sistema ZOOM z naslovom “Vodenje in individualna podpora pri uporabi ZOOM-a”

Kaj potrebujete?

  • IKT opremo z video in avdio možnostmi (računalnik, tablica ali pametni telefon)
  • dostop do spleta
  • elektronski naslov

Po prijavi na usposabljanje boste prejeli kratka video navodila za registracijo in dostop do Zoom srečanja  ter individualno podporo pri prvi uporabi Zoom-a. Za termin usposabljanja se dogovorite s svetovalko.

Svetovalki sta dosegljivi na spodnjih kontaktih:

Lea Zlodej: 04/58 33 809, lea.zlodej@lu-jesenice.net

Majda Suljanović Hodžić: 04/58 33 808, majdas@lu-jesenice.net

Več o usposabljanju v priponki.

Vabljeni!

 

 

AKTIVNOSTI V OKVIRU TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN DNEVOV SVETOVALNIH SREDIŠČ 2020

Regijska mreža Gorenjska se je priključila aktivnostim v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in Dnevov svetovalnih središč. 9.9.2020 so se s stojnico udeležili Parade učenja, ki je potekala od 14.00 do 18.00 na Prireditvenem prostoru Muzej na prostem na Stari Savi na Jesenicah. Parada učenja je potekala po priloženem programu.

23.9.2020 je regijska mreža gostovala v nakupovalnem centru Qlandia v Kranju, kjer so v okviru Stojnic znanja prestavljali izobraževalno ponudbo v regiji, 24.9.2020 pa izvedli dva dogodka v okviru DNEVA ZA ZNANJE. Najprej so obiskali podjetje, v katerem so delodajalcu in delavcem predstavili možnosti svetovanja in vrednotenja ter izvedbe izobraževanj za zaposlene, nato pa postavili stojnico še pred drugim podjetjem, na kateri so zaposlenim podali informacije o brezplačnih možnostih izobraževanja odraslih. Objava o regijski mreži je bila tudi v časopisu Jeseniške novice (18.9.2020, str. 15). Vabimo vas, da za več fotografij o omenjenih dogodkih obiščete FB stran Ljudske univerze Jesenice

 

                                         

 

 

PRVI KORAKI V SVET SLOVENŠČINE

V okviru regijskih mrež ZSSS že izvaja izobraževanja, prilagojena konkretnim udeležencem, delavkam in delavcem ter tudi potrebam delodajalcev. Kot primer dobre prakse lahko izpostavimo izobraževanje, ki smo ga v enem izmed podjetij izvedli v okviru regijske mreže Gorenjska in je prilagojeno konkretnim proizvodnim delavcem. Izobraževanje smo poimenovali »Prvi koraki v svet slovenščine«. Gre za tako imenovano preživetveno raven; to je najnižja prepoznana stopnja znanja jezika, namenjena udeležencem, ki se želijo naučiti vsaj malo slovenščine, da bi lahko »preživeli« v okolju, v katerem so se trenutno znašli, hkrati pa se čim hitreje vključili v (slovensko) družbo. Gre za osebe, ki začasno delajo v Sloveniji in ki potrebujejo vsaj osnovne sporazumevalne fraze, da se lahko povsem normalno sporazumevajo tako na delovnem mestu kot v okolju. Vsebina programa je prilagojena začetnemu in postopnemu usvajanju osnov slovenščine. Skozi izobraževanje so uporabljali preproste fraze (ustno in pisno), navezujoče se na vsakdanjo komunikacijo tako na delovnem mestu kot v prostem času. Kljub temu da se večina udeležencev s slovenščino srečuje prvič, sta bili izkazani visoka mera motiviranosti in želja po usvojitvi vsaj osnov jezika. V izvedenih urah so udeleženci vedno aktivno sodelovali, izvajalka pa je vsebino programa prilagajala učenju jezika v povezavi z njegovo dejansko rabo v vsakdanjem življenju.

 

 

REGIJSKA MREŽA GORENJSKA NA PARADI UČENJA

Regijska mreža Gorenjska je sodelovala na Paradi učenja, 15.5.2019 v dvorani KOLPERN (Stara Sava) na Jesenicah. Predstavnica OO ZSSS, Mirela Žnidarec nam je poslala nekaj vtisov udeležbe in skupnega sodelovanja:

“Za začetek bi poudarila, da smo se imeli res lepo. Na naši stojnici (ki je bila 1 od 9) sva našo organizacijo in projekt “Za krepitev socialnega dialoga” predstavljala Rudi Jevšek in jaz. Rudi Jevšek je predsednik OO SUS Gorenjske, sindikata upokojencev. Rudija sem povabila, ker je tema dogodka vseživljenjsko učenje in medgeneracijska solidarnost. Celoten dogodek Parada učenja in tudi naša stojnica sta bili kljub nenaklonjenemu vremenu zelo obiskana in na paradi se je družilo veliko število ljudi, tako sodelujočih kot obiskovalcev.

Tako je, po moji oceni kot tudi po ocenah organizatorja (LU Jesenice), namen Parade učenja, ki je povezovanje različnih institucij s ciljem skupne promocije vseživljenjskega učenja, definitivno bil dosežen.
V kulturnem delu so sodelovali tudi predstavniki več nacionalnih skupin, zato je bila Parada učenja tudi medkulturno obarvana.

Specifični cilj našega sodelovanja je bil promocija projekta »Za krepitev socialnega dialoga«, kot tudi promocija varnosti in zdravja pri delu. Obiskovalcem, ki so obiskali našo stojnico, smo po kratki predstavitvi naše organizacije posebej predstavili projekt in poudarili pomembnost skrbi za varnost in zdravje pri delu. V ta namen smo delili tudi razne brošure in priporočila. Posebej so nas razveselili najmlajši obiskovalci, ki so z otroško iskrenostjo spraševali kaj oziroma kdo smo mi in kaj počnemo. Lahko rečem, da so z našimi odgovori bili zelo zadovoljni!”