Regijska mreža Koroška

V regijsko mrežo je vključena OO ZSSS Podravje in Koroška in ISIO središče MOCIS Slovenj Gradec, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: MOCIS Slovenj Gradec (Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec): info@mocis.si. 02/88 46 400
predstavnik ZSSS: Jaka Šilak (OO ZSSS Podravje in Koroška): jaka.silak@sindikat-zsss.si

 

Baza podatkov o izobraževanjih – Regijska mreža Koroška

 

 

 

 

AKTIVNOSTI V OKVIRU TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN DNEVOV SVETOVALNIH SREDIŠČ 2020

Regijska mreža Koroška se je pridružila aktivnostim v okviru Tednov vseživljenjskega učenja in Dnevov svetovalnih središč. 9.9.2020 se je udeležila Parade učenja. Na stojnici so mimoidoči dobili informacije o regijski mreži, o ZSSS in o brezplačnih možnostih izobraževanja za zaposlene v regiji.

24.9.2020 pa je regijska mreža ob Dnevu za znanje organizirala IV. strokovni posvet za delodajalce, ki so ga poimenovali “Delodajalci s sindikati z roko v roki – Naučimo se sodelovati”. Posvet je potekal med 10. in 12. uro v Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec.

Na spletni strani so v opisu dogodka zapisali: “MOCIS, ki v okviru evropskega projekta izvaja brezplačne programe za zaposlene, želi razviti in poglobiti partnerstva s ključnimi deležniki v koroški regiji. Cilj sodelovanja je povečati informiranost delodajalcev in dostop zaposlenih pri vključevanju v vseživljenjsko učenje. Krepitev socialnega dialoga med deležniki predstavlja ključno izhodišče.”

Govorci na strokovnem posvetu so bili Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja, Bojar Rošee, predsednik sindikata v podjetju Adient Slovenj Gradec d.o.o. in Vlasta Čremošnik, direktorica kadrovskega sektorja Adient Slovenj Gradec d.o.o. Dogodka se je zdeležila tudi podžupanja Mestne občine Slovenj Gradec, Martina Šisernik, MOCIS-ovi partnerji in predstavniki različnih koroških delodajalcev. Zaključek posveta je tudi ugotovitev, da je sodelovanje med delodajalci, sindikati in izobraževalci odraslih možno in nujno. V prihodnosti bo regijska mreža to še utrjevala in širila primere dobrih praks. Končni cilj skupnih prizadevanj so zadovoljni in kompetentni zaposleni pri uspešnih delodajalcih, ki krepijo in razvijajo koroško regijo. Za več fotografij dogodka obiščite FB stran MOCIS Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec.