Regijska mreža Koroška

V regijsko mrežo je vključena OO ZSSS Podravje in Koroška in ISIO središče MOCIS Slovenj Gradec, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: MOCIS Slovenj Gradec (Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec): info@mocis.si. 02/88 46 400
predstavnik ZSSS: Jaka Šilak (OO ZSSS Podravje in Koroška): jaka.silak@sindikat-zsss.si

 

Baza podatkov -Regijska mreža za Koroško