Regijska mreža Podravje

V regijsko mrežo je vključena OO ZSSS Podravje in Koroška in ISIO središče – Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (Maistrova ulica 5, 2000 Maribor): info@azm-lu.si. 02/234 11 11
predstavnica ZSSS: Jolanda Lašič (OO ZSSS Podravje in Koroška): jolanda.lasic@sindikat-zsss.si

 

Pregled on-line izobrazevanj AZM-LU 2021

 

 

AKTIVNOSTI V OKVIRU TEDNOV VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN DNEVOV SVETOVALNIH SREDIŠČ 2020

Regijska mreža Podravje se je priključila aktivnostim v okviru Tednov vseživljenjskega učenja in Dnevov svetovalnih središč. V okviru Tednov vseživljenjskega učenja je regijska mreža izvedla dve delavnici z naslovom »Androidni telefon kot moj pripomoček«. Delavnici sta potekali 29. in 30.9.2020, vsaka v obsegu dveh šolskih ur.

24.9.2020 ob Dnevu za znanje pa je regijska mreža obiskala podjetje Pronid d.o.o. Zaposleni v podjetju so prisluhnili predstavitvi digitalne kompetence, zatem pa izpolnili e-vprašalnik. Postopek testiranja digitalne kompetence je vodil svetovalec, mag. Jože Brecl iz partnerske organizacije Zavoda Antona Martina Slomška. Na srečanju z zaposlenimi se je razvila zanimiva razprava o sodelovanju med računalniškimi strokovnjaki in vlogo izobraževanja odraslih pri promociji, implementaciji računalniškega znanja.

 

Vir: FB stran Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.

 

 

VABILO

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza in OOZSSS Podravje vas v Tednu vseživljenjskega učenja vabita na aktivno delavnico z naslovom: “ANDROIDNI TELEFON KOT MOJ PRIPOMOČEK”. Delavnica bo v torek, 29.9.2020, od 13.00 do 14.30 ure na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi. Delavnica bo za udeležence brezplačna. Več informacij v priloženem vabilu.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na delavnico uporabe mobitela

 

 

 

 

VABILO

OB PETNAJSTIH DNEVIH SLOVENSKIH SVETOVALNIH SREDIŠČ VAS VABIMO NA SEMINAR ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE:

“Izgradnja sodelovanja v procesu vseživljenjskega učenja”

(četrtek, 26. 9. 2019 ob 12.00 na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi, Maistrova ulica 5, Maribor; predavalnica 201).

Urnik srečanja:
– Uvodni pozdrav direktorice Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze gospe Irene Urankar ter prispevek na temo o brezplačnih izobraževalnih možnostih zaposlenih (s poudarkom na starejših od 45 let in manj izobraženih);
– Kako do pravih informacij o izobraževalni ponudbi za odrasle, Alenka Sagadin Mlinarič, Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza;
– Razmislek o vlogi sindikalnega zaupnika pri spodbujanju vseživljenjskega učenja ter predstavitev projekta Za krepitev socialnega dialoga, Jolanda Lašič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija Podravje in Koroška;
– Predstavitev aktivnosti Medpodjetniškega izobraževalnega centra TŠC s poudarkom na izobraževanju odraslih in predstavitev projekta Promocija, animacija in učna pomoč Atena V, Metka Kodrin in Srečko Vidovič, Tehniški šolski center Maribor.

Po predstavitvah projekta bo dovolj priložnosti za pogovor in izmenjavo izkušenj. Prisrčno vabljeni.

Zaradi lažje organizacije srečanja priporočamo predhodno najavo prisotnosti na srečanju na telefonski številki: 02 /234 11 34 ali 041 / 372 273 ali svetovanje@azm-lu.si

Aktivnosti so za udeležence brezplačne, saj je dejavnost financirana iz projekta Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 2016-2022 (operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport).

Tim Andragoškega zavoda Maribor–Ljudska univerza

 

 

 

REGIJSKA MREŽA PODRAVJE NA PARADI UČENJA

ZSSS je v Mariboru sodelovala s svojo stojnico na Paradi učenja, to je Dan učečih se skupnosti, ki je osrednji dogodek v okviru Tedna vseživljenjskega učenja in je potekala v 17 krajih na isti dan, 15.maja 2019. Mimoidoče so vabile stojnice, razne delavnice, nastopi na odrih, strokovni dogodki. Bilo je veliko živahnega, ustvarjalnega dogajanja, kjer so sodelovale razne generacije. Na stojnici regijske mreže ZSSS so obiskovalci dobili koristne in uporabne informacije o delovanju sindikata, projektnih aktivnostih in ugodnostih, ki jih prinaša članstvo v sindikatu.