Regijska mreža Notranjska

V regijsko mrežo je vključena ReO Skei Kraško-notranjska in obala in ISIO središče – Zavod znanje – Ljudska univerza Postojna, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: Zavod znanje – Ljudska univerza Postojna (Ljubljanska cesta 2, 6230 Postojna): 05/721 12 80, lu-postojna@zavod-znanje.si
predstavnik ZSSS: Aleš Hoge (ReO Skei Kraško-notranjska): hoge.ales@gmail.com

 

Ponudba izobraževanj_Notranjska