Regijska mreža Dolenjska

V regijsko mrežo je vključena OO ZSSS Dolenjska, Bela krajina in Posavje in ISIO središče RIC Novo mesto, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: RIC Novo mesto (Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto): 07/393 45 50, ric@ric-nm.si
predstavnica ZSSS: Ivica Sotelšek (O ZSSS Dolenjska, Bela krajina in Posavje): ivica.sotelsek@sindikat-zsss.si

 

Baza podatkov Regijska mreža Dolenjska_RIC NM_