Regijska mreža Zasavje

V regijsko mrežo je vključena ReO Skei Zasavje in ISIO središče – Zasavska ljudska univerza, ki je koordinator regijske mreže.

Kontakti:
koordinator regijske mreže: Zasavska ljudska univerza (Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi): 03/56 55 120, info@zlu.si
predstavnik ZSSS: Ljubo Cvar (ReO Skei Zasavje): ljcvar@gmail.com

 

Ponudba izobraževanj_Zasavska

 

 

IZOBRAŽEVANJE – VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER MOBING

Regijska mreža Zasavje je v četrtek, 23.5.2019 v podjetju ETI d.o.o. na Izlakah organizirala izobraževanje na temo Osnov varnosti iz zdravje pri delu ter Mobing – trpinčenje na delovnem mestu. Udeleženci so se na izobraževanju seznanili z osnovami zakonodaje s področja Varnosti in zdravja pri delu, Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, pravilniki in standardi na tem področju ter s tem, kaj je mobing, kako ga prepoznamo, kako ukrepamo, kakšne posledice ima za posameznika in za delovno organizacijo. Pomembno je namreč, da poznamo svoje pravice, probleme pravočasno prepoznamo in odpravimo, saj lahko v nasprotnem primeru zelo vplivajo na naše zdravje. Izobraževanja se je udeležilo 65 zaposlenih.

Izobraževanje je bilo organizirano v okviru Tedna vseživljenjskega učenja.