KOLEDAR E-IZOBRAŽEVANJ ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE 2020

Predstavljamo vam koledar e-izobraževanj za sindikalne zaupnike za leto 2020 na teme: Varnost in zdravje pri delu, Vseživljenjsko učenje in Socialni dialog. E-izobraževanja so produkt projekta »Za krepitev socialnega dialoga« in so zato brezplačna. Vse tri teme e-izobraževanj izvajamo od maja 2019 v regijskih mrežah po Sloveniji. V letu 2020 napovedujemo e-izobraževanja v dolenjski, goriški, savinjski in koroški ter pomurski regiji. Vsako e-izobraževanje je sicer samostojna enota, a zaradi prepletenosti in pomembnosti vseh treh tem za sindikalne zaupnike, priporočamo udeležbo na vseh treh. Več informacij o tem vam bomo podali tudi na uvodnem srečanju posameznega izobraževanja.

 

Kaj pravzaprav je e-izobraževanje?

E-izobraževanje je udeležencem prijazna oblika izobraževanja, saj vse aktivnosti, povezane z izobraževanjem udeleženec opravi preko računalnika, ko mu čas to dopušča. E-izobraževanja potekajo preko e-učilnice ZSSS – spletnega portala za pridobivanje novih znanj in veščin na vsakem koraku – doma, v službi, na poti, v tujini. Za dostop potrebujete le internetno povezavo, uporabniško ime in geslo. Slednje dobite ob prijavi na e-izobraževanje.

 

O poteku e-izobraževanj ZSSS

Izobraževanje je sestavljeno iz uvodnega srečanja, temu pa sledi 14 dnevno samostojno e-izobraževanje. Na uvodnem srečanju se seznanimo z uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja, preostali del pa namenimo kratkemu predavanju izvajalke e-izobraževanja. E-izobraževanje poteka ob stalni administrativno tehnični podpori in podpori izvajalke, dnevno pa vam ne bo vzelo več kot eno uro vašega časa. Sestavljeno je iz prebiranja e-gradiva, ogleda videov, kvizov in izdelave kratkih nalog, na katere boste s strani izvajalk dobili povratne informacije. Opravljeno e-izobraževanje se vam na koncu zabeleži v vaš Sindeks – beležnico sindikalnega znanja.

O posameznih e-izobraževanjih vas bomo sproti obveščali preko e-novic ZSSS, objav v Delavski enotnosti, e-sporočil in na tukaj na spletni strani projekta. Za vsa vprašanja v zvezi z e-izobraževanji smo vam na voljo preko e-maila: izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

 

KOLEDAR E-IZOBRAŽEVANJ ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE 2020
Termini in teme e-izobraževanja Lokacija izvedbe uvodnega srečanja

14.1.2019 – Socialni dialog,

izvajalka Mateja Gerečnik

e-izobraževanje: 15.1.2020 – 28.1.2020

Razpis_SD_14.1.20

Prijavni obrazec SD_14.1.2020

PRIJAVE DO 7.1.2020

RIC Novo mesto

(regijska mreža Dolenjska)

 

21.1.2020 – Varnost in zdravje pri delu

izvajalka Snežana Kragelj

e-izobraževanje: 22.1.2020 – 4.2.2020

razpis_VZD_21.1.20

Prijavni obrazec VZD_21.1.2020

PRIJAVE DO 15.1.2020

Ljudska univerza Nova gorica

(regijska mreža Goriška)

3.2.2020 – Socialni dialog

izvajalka Mateja Gerečnik

e-izobraževanje: 4.2.2020 – 17.2.2020

razpis_SD_3.2.20

Prijavni obrazec SD_3.2.2020

PRIJAVE DO 28.1.2020

Ljudska univerza Murska Sobota

(Pomurska regijska mreža)

 

5.2.2020 – Varnost in zdravje pri delu

izvajalka Snežana Kragelj

e-izobraževanje: 6.2.2020 – 19.2.2020

razpis_VZD_5.2.20

Prijavni obrazec VZD_5.2.2020

PRIJAVE DO 30.1.2020

UPI – Ljudska univerza Žalec

(regijska mreža Savinjska in Koroška)

 

13.2.2020 – Vseživljenjsko učenje

izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 14.2.2020 – 27.2.2020

Razpis VŽU_13.2.2020

Prijavni obrazec VŽU_13.2.2020

PRIJAVE DO 6.2.2020

RIC Novo mesto

(regijska mreža Dolenjska)

10.3.2020 – Socialni dialog

izvajalka Mateja Gerečnik

e-izobraževanje: 11.3.2020 – 24.3.2020

razpis_SD_10.3.20

Prijavni obrazec SD_10.3.2020

PRIJAVE DO 4.3.2020

 

MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec

(regijska mreža Savinjska in Koroška)

 

2.6.2020 – Vseživljenjsko učenje

izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 3.6.2020 – 16.6.2020

Razpis VŽU

Prijavni obrazec VŽU

PRIJAVE DO 27.5.2020

uvodno srečanje preko video povezave

(Goriška regijska mreža)

16.6.2020 – Vseživljenjsko učenje

izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 17.6.2020 – 30.6.2020

Razpis VŽU

Prijavni obrazec VŽU

PRIJAVE DO 10.6.2020

uvodno srečanje preko video povezave

(regijska mreža Pomurje)

8.9.2020 – Vseživljenjsko učenje

izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 9.9.2020 – 22.9.2020

Razpis VŽU

Prijavni obrazec VŽU

PRIJAVE DO 2.9.2020

uvodno srečanje preko video povezave

(regijska mreža Koroška in Savinjska)

 

Namen e-izobraževanja »Varnost in zdravje pri delu«: Velika večina delavk in delavcev se na delovnem mestu počuti preganjane in pod časovno prisilo, hkrati pa na račun prostega časa delajo dlje, da bi lahko opravili vse zadane delovne naloge. Dolgoročni učinki takšnega načina dela so za delovno populacijo tragični. Takšen način dela vodi v konstanten stres, ki ima za posledico izgorelost. Z vnašanjem sprememb v načine vodenja in komuniciranja bodo imeli koristi vsi, tako država, delodajalci kot zaposleni. E-izobraževanje ponuja sindikalnim zaupnikom konkretne napotke in rešitve za izboljšavo organizacije dela, vodenja, poslovnega komuniciranja in učinkovitega reševanja konfliktov.

 

Namen e-izobraževanja »Vseživljenjsko učenje«: Strokovno opolnomočiti in omogočiti razvijanje znanja in kompetenc sindikalnih zaupnikov na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja. Vsebina izobraževanja izhaja iz sodobne vloge sindikatov na področju izobraževanja zaposlenih, ko poleg krepitve socialnega dialoga za urejanje pravic iz delovnega razmerja, vse bolj v ospredje vstopa tudi zagovarjanje pravice do stalnega izpopolnjevanja in krepitve temeljnih in poklicnih kompetenc ves čas delovne aktivnosti odraslih, za vse, ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ne glede na vrsto in zahtevnost delovnega mesta. Bliskovite spremembe na trgu dela zahtevajo, da odrasli po zaključenem rednem izobraževanju nenehno nadgrajujejo in posodabljajo svoja znanja, spretnosti in kompetence.

 

Namen e-izobraževanja »Socialni dialog«: Opremiti sindikalne zaupnike z znanji, ki jih potrebujejo za korekten in usmerjen socialni dialog. Sindikalni zaupniki se usposobijo za motivacijo zaposlenih, da se ti poskušajo vključiti v socialni dialog, da razumejo pomen socialnega dialoga in znajo z dialogom priti do želenega cilja. Sindikalni zaupniki pridobijo veščine, ki jih potrebujejo za promocijo socialnega dialoga v delovnih okoljih.

 

Prijave: Na vsako e-izobraževanje se je potrebno predhodno prijaviti. Prijavni obrazci bodo skupaj z razpisi e-izobraževanj objavljeni tukaj na spletni strani projekta. O začetku prijav boste obveščeni preko e-novic ZSSS, objav v Delavski enotnosti, e-sporočil in na spletni strani projekta.

 

Kotizacija: Ker e-izobraževanja izvajamo v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«, so brezplačna. Potni stroški v okviru projekta niso povrnjeni.