E-izobraževanje za sindikalne zaupnike: Vseživljenjsko učenje – goriška regija

V okviru projekta “Za krepitev socialnega dialoga” nadaljujemo z izvajanjem e-izobraževanj za sindikalne zaupnike na temo Vseživljenjskega učenja. Z e-izobraževanji smo začeli spomladi 2019 in do sedaj izvedli že enaindvajset e-izobraževanj na tri teme (Varnost in zdravje pri delu, Vseživljenjsko učenje in Socialni dialog). E-izobraževanja potekajo znotraj Sindikalne akademije, ker pa so sofinancirana preko projekta, so zato brezplačna. Do septembra 2020 se bodo vse tri teme zvrstile znotraj vseh enajstih regijskih mrež ZSSS. Sindikalnim zaupnikom torej ponujamo izobraževanja v njihovi regiji.

 

Sindikalne zaupnike iz goriške regije vabimo na e-izobraževanje »Vseživljenjsko učenje«, izvajalke Maje Radinovič Hajdič, ki bo potekalo od 2. 6. 2020 do 16. 6. 2020.

 

Kaj pravzaprav je e-izobraževanje?

E-izobraževanje je udeležencem prijazna oblika izobraževanja, saj vse aktivnosti, povezane z izobraževanjem udeleženec opravi preko računalnika, ko mu čas to dopušča. E-izobraževanje bo potekalo na e-učilnici ZSSS – spletnem portalu za pridobivanje novih znanj in veščin na vsakem koraku – doma, v službi, na poti, v tujini. Za dostop potrebujete internetno povezavo, uporabniško ime in geslo, ki ju dobite ob prijavi na e-izobraževanje.

 

Izobraževanje je sestavljeno iz uvodnega srečanja, ki bo v torek, 2.6.2020. V želji za zagotavljanje čim večje varnosti udeležencev bo uvodno srečanje potekalo preko video povezave, temu pa sledi samostojno 14 dnevno e-izobraževanje, ki bo potekalo med 3. 6. in 16. 6. 2020.

 

S prijavljenimi udeleženci bomo dan pred izvedbo uvodnega srečanja (termin bomo uskladili z udeleženci) testirali delovanje video povezave. Na uvodnem 8-urnem srečanju se bomo seznanili z uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja, preostali del pa bomo namenili kratkemu predavanju izvajalke Maje Radinovič Hajdič. E-izobraževanje bo potekalo ob stalni administrativno tehnični podpori in podpori izvajalke Maje Radinovič Hajdič, dnevno pa sindikalnim zaupnikom ne bo vzelo več kot eno uro njihovega časa. E-izobraževanje bo sestavljeno iz prebiranja e-gradiva, ogleda videov, kvizov in izdelave kratkih nalog, na katere bodo sindikalni zaupniki s strani izvajalke dobili povratne informacije. Opravljeno izobraževanje se bo na koncu zabeležilo v Sindeks – beležnico sindikalnega znanja.

 

Namen e-izobraževanja »Vseživljenjsko učenje«: Strokovno opolnomočiti in s tem krepiti usposobljenost sindikalnih zaupnikov v ZSSS, da bodo lahko ustrezno motivirali in spodbujali člane za vključevanje v vseživljenjsko učenje. Program izobraževanja bo omogočil razvijanje znanja in kompetenc sindikalnih zaupnikov na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja. Vsebina izobraževanja izhaja iz sodobne vloge sindikatov na področju izobraževanja zaposlenih, ko poleg krepitve socialnega dialoga za urejanje pravic iz delovnega razmerja, vse bolj v ospredje vstopa tudi zagovarjanje pravice do stalnega izpopolnjevanja in krepitve temeljnih in poklicnih kompetenc ves čas delovne aktivnosti odraslih, za vse, ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ne glede na vrsto in zahtevnost delovnega mesta. Bliskovite spremembe na trgu dela zahtevajo, da odrasli po zaključenem rednem izobraževanju nenehno nadgrajujejo in posodabljajo svoja znanja, spretnosti in kompetence.

 

Če bi radi pridobili nova znanja in preizkusili novo obliko učenja, e-učenje, vas vljudno vabimo, da se na izobraževanje prijavite po elektronski pošti: izobrazevanje@sindikat-zsss.si. Prijave zbiramo do srede, 27.6. 2020.

 

Za več informacij lahko kontaktirate vodjo projekta, Patricijo Vidonja na spodnjih kontaktih:

+386 (0)1 43 41 241

+386 (0)31-709-093

patricija.vidonja@sindikat-zsss.si

 

Priloge:

Razpis e-izobraževanja: Razpis VŽU

Prijavni obrazec: Prijavni obrazec VŽU