24. 9. 2020: DAN ZA ZNANJE

V okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga« se je Dnevom svetovalnih središč, ki so letos potekala med 23. in 25. septembrom, priključila tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. V okviru Dnevov so svetovalna središča uspešno izpeljala več kot 150 dogodkov, s katerimi so večali prepoznavnost središč ISIO v lokalnem okolju in predstavili možnosti svetovanja in izobraževanja odraslih.

 

Središča ISIO so skupaj s predstavniki območnih organizacij ZSSS (v okviru regijskih mrež) pripravili dogodke, ki smo jih poimenovali Dan za znanje. Regijske mreže so obiskale podjetja, v katerih so delodajalcem in zaposlenih promovirali pomen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za dvig kompetenc ter informirali in svetovali o možnostih izobraževanja zaposlenih. Druge so pred podjetji postavile stojnice, organizirali posvete, delavnice, se udeležili stojnic znanja, pripravili obvestila za oglasne deske v podjetjih ipd. Več o aktivnostih posameznih regijskih mrež v zavihku Regijske mreže.

Aktivnosti regijskih mrež smo promovirali tudi na lokalni ravni in sicer v časopisu Jeseniške novice in časopisu Primorske novice.

 

 

Jeseniške novice, 18.9.2020                                   Primorske novice, 11.9.2020