REGIJSKE MREŽE

REGIJSKE MREŽE

V sodelovanju z ISIO središči smo v okviru projekta vzpostavili regijske mreže ZSSS, katerih temeljni namen je krepiti sodelovanje ZSSS s ključnimi deležniki na področju vseživljenjskega izobraževanja odraslih in pridobivanja novih znanj, kompetenc. Oblikovanje regijskih mrež ZSSS predstavlja novo poglavje v aktivnostih sindikata. Gre za aktivnost, ki članstvu poskuša omogočiti lažje pridobivanje novih znanj, kompetenc ter s tem lažje prilagajanje prihajajočim spremembam na trgu dela. Digitalizacija, vse večja avtomatizacija delovnih procesov, nove oblike dela prinašajo na trg dela nove izzive. Zlasti za delavke in delavce. In ravno zaradi tega je zelo pomembno vseživljenjsko učenje saj se bodo tisti, ki bodo pridobivali nova znanja, kompetence skozi celotno delovno aktivnost, tudi lažje prilagodili prihajajočim spremembam in bodo tudi lažje zaposljivi. Zato dodatna usposabljanja, vseživljenjsko učenje in pridobivanje novih kompetenc ne prinaša pozitivne učinke samo za delodajalca temveč v prvi vrsti predvsem za zaposlene.
Glavna naloga mreže bo tako sodelovanje pri zagotavljanju optimalnih pogojev (dogovarjanje, skupne promocijske akcije,…) za učinkovit socialni dialog ter razvoj temeljnih, zdravstvenih in poklicnih kompetenc članstva. V okviru mreže smo k sodelovanju pritegnili tudi delodajalce iz posamezne regije saj smo prepričani, da mora primaren interes delodajalca biti usposobljen delavec, ki pa ima tudi širok nabor znanja in kompetenc.
Vzpostavili smo naslednje regijske mreže ZSSS: Gorenjska, Osrednjeslovenska, Primorska, Savinjska, Zasavska, Podravska, Koroška, Pomurska, Notranjska, Dolenjska in Goriška.