NAPOVEDUJEMO: Dan za znanje

V okviru projekta “Za krepitev socialnega dialoga” se ZSSS pridružuje letošnjim Dnevom svetovalnih središč, ki potekajo med 23. in 25. septembra 2020.  Dnevi svetovalnih središč potekajo tradicionalno tretji ali četrti teden v septembru, v času, ko se odrasli odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen Dnevov je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO ter pri njihovih partnerskih organizacijah.

V okviru projekta so regijske mreže organizirale številne dogodke, ki smo jih poimenovali s skupnim imenom Dan za znanje. Z njimi želimo promovirati pomen izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za dvig kompetenc in informirati ter svetovati v podjetjih o možnosti izobraževanja zaposlenih.

Vabimo vas na dogodke svetovalnih središč. Seznam dogodkov z informacijami o kraju in času izvedbe je dostopen v priponki.