Elektronska baza kolektivnih pogodb

V okviru projekta Za krepitev socialnega dialoga je ZSSS razvila elektronsko bazo (e-bazo) kolektivnih pogodb. Gre za edinstven sistem, ki na enem mestu omogoča zbirko veljavnih kolektivnih pogodb dejavnosti ter njihovo medsebojno primerjavo.

V Sloveniji imamo namreč precej spletnih strani oziroma portalov, na katerih lahko najdemo različno veljavno zakonodajo, nekateri od njih pa nudijo tudi pregled kolektivnih pogodb. Vendar pa nikjer ni mogoča medsebojna primerjava kolektivnih pogodb, tj. primerjava pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih posamezna kolektivna pogodba ureja.
In ravno temu je namenjena naša e-baza kolektivnih pogodb dejavnosti. Tako lahko uporabnik na enem mestu, ne da bi iskal in »odpiral« vsako kolektivno pogodbo posebej, ugotovi na primer, kolikšna je višina jubilejne nagrade, koliko dodatnih dni letnega dopusta pripada delavcu oziroma delavki, ki dela v težjih pogojih dela, kolikšna je višina regresa za letni dopust, kakšne so najnižje osnovne plače, kako je z razporejanjem delovnega časa ipd. In sicer vse našteto tako v posamezni kolektivni pogodbi kot tudi v več kolektivnih pogodbah hkrati.

 

Kaj e-baza vsebuje?

 E-baza zajema kolektivne pogodbe zasebnega in javnega sektorja. Kolektivne pogodbe dejavnosti zasebnega sektorja so predstavljene po vseh institutih normativnega in tarifnega dela, kolektivne pogodbe javnega sektorja pa so v e-bazi predstavljene le z normativnim delom, saj pravice in obveznosti tarifnega dela zaradi specifik plačnega sistema javnega sektorja niso vnesene. Pri slednjih so zato dodani dokumenti, ki se nanašajo na tarifni del. Vsebino e-baze redno posodabljamo v skladu z objavljenimi spremembami in dopolnitvami kolektivnih pogodb.

Glede na vsebino in na način delovanja je e-baza v pomoč pogajalcem, ki se pogajajo za sklenitev katerekoli kolektivne pogodbe, sindikalnim zaupnikom in delavkam ter delavcem, ki lahko hitro in pregledno pridobijo podatke o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, nenazadnje pa tudi raziskovalcem in drugim zainteresiranim, ki jih zanima.

ZSSS s postavitvijo in z oblikovanjem e-baze kolektivnih pogodb stopa na pot vse bolj razširjene digitalizacije, hkrati pa tudi poskuša prispevati k dvigu digitalne pismenosti.

 

Vas zanima, kako e-bazo uporabljati? Obiščite spletno stran ZSSS, kjer smo predstavili navodila za uporabo. Navodila najdete tudi na portalu kp-zsss.si

 

(besedilo je del prispevka, objavljenega na spletni strani ZSSS, avtorice Patricije Vidonja in Maje Konjar)