KOLEDAR E-IZOBRAŽEVANJ ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE 2019 – jesenski del

Predstavljamo vam koledar jesenskih e-izobraževanj za sindikalne zaupnike na teme: Varnost in zdravje pri delu, Vseživljenjsko učenje in Socialni dialog. E-izobraževanja so produkt projekta »Za krepitev socialnega dialoga« in so zato brezplačna. Vse tri teme se bodo do junija 2020 zvrstile v vseh enajstih regijskih mrežah po Sloveniji. Z e-izobraževanji smo začeli že spomladi letos. E-izobraževanje Varnost in zdravje pri delu smo izvedli za zasavsko in osrednjeslovensko regijo, ter v podravski, gorenjski in dolenjski regiji. E-izobraževanje Vseživljenjsko učenje v gorenjski ter za zasavsko in osrednjeslovensko regijo in e-izobraževanje na temo Socialnega dialoga za primorsko in notranjsko regijo. Vsako e-izobraževanje je sicer samostojna enota, a zaradi prepletenosti in pomembnosti vseh treh tem, priporočamo udeležbo na vseh treh. Več informacij o tem vam bomo podali tudi na uvodnem srečanju posameznega izobraževanja.

 

Kaj pravzaprav je e-izobraževanje?

E-izobraževanje je udeležencem prijazna oblika izobraževanja, saj vse aktivnosti, povezane z izobraževanjem udeleženec opravi preko računalnika, ko mu čas to dopušča. E-izobraževanja potekajo preko e-učilnice ZSSS – spletnega portala za pridobivanje novih znanj in veščin na vsakem koraku – doma, v službi, na poti, v tujini. Za dostop potrebujete le internetno povezavo, uporabniško ime in geslo. Slednje dobite ob prijavi na e-izobraževanje.

 

O poteku e-izobraževanj ZSSS

Izobraževanje je sestavljeno iz uvodnega srečanja, temu pa sledi 14 dnevno samostojno e-izobraževanje. Na uvodnem srečanju se seznanimo z uporabo e-učilnice in potekom e-izobraževanja, preostali del pa namenimo kratkemu predavanju izvajalke e-izobraževanja. E-izobraževanje poteka ob stalni administrativno tehnični podpori in podpori izvajalke, dnevno pa vam ne bo vzelo več kot eno uro vašega časa. Sestavljeno je iz prebiranja e-gradiva, ogleda videov, kvizov in izdelave kratkih nalog, na katere boste s strani izvajalk dobili povratne informacije. Opravljeno e-izobraževanje se vam na koncu zabeleži v vaš Sindeks – beležnico sindikalnega znanja.

O posameznih e-izobraževanjih vas bomo sproti obveščali preko e-novic ZSSS, objav v Delavski enotnosti, e-sporočil in na tukaj na spletni strani projekta. Za vsa vprašanja v zvezi z e-izobraževanji smo vam na voljo preko e-maila: izobrazevanje@sindikat-zsss.si.

 

KOLEDAR E-IZOBRAŽEVANJ ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE 2019 – jesenski del

Termini in teme e-izobraževanja

Lokacija izvedbe uvodnega srečanja

9.9.2019 – Varnost in zdravje pri delu,

izvajalka Snežana Kragelj

e-izobraževanje: 10.9.2019 – 23.9.2019

Razpis_VZD_9.9.19

Prijavni obrazec VZD_9.9.2019

PRIJAVE DO 30.8.2019

Ljudska univerza Koper

(regijska mreža Primorska in Notranjska)

 

9.9.2019 – Socialni dialog

izvajalka Mateja Gerečnik

e-izobraževanje: 10.9.2019 – 23.9.2019

Razpis_SD_9.9.19

Prijavni obrazec SD_9.9.2019

PRIJAVE DO 30.8.2019

Ljudska univerza Nova gorica

(regijska mreža Goriška)

16.9.2019 – Vseživljenjsko učenje

izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 17.9.2019 – 30.9.2019

Razpis_VŽU_16.9.19

Prijavni obrazec VŽU_16.9.2019

PRIJAVE DO 6.9.2019

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

(regijska mreža Podravska)

 

8.10.2019 – Socialni dialog

izvajalka Mateja Gerečnik

e-izobraževanje: 9.10. – 22.10.2019

razpis_SD_8.10.19

Prijavni obrazec SD_8.10.2019

PRIJAVE DO 30.9.2019

Zasavska ljudska univerza

(regijska mreža Zasavska in Osrednjeslovenska)

 

10.10.2019 – Vseživljenjsko učenje

izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 11.10.2019 – 24.10.2019

Razpis VŽU_10.10.2019

Prijavni obrazec VŽU_10.10.2019

PRIJAVE DO 2.10.2019

Zavod znanje Postojna – Ljudska univerza Postojna

(regijska mreža Primorska in Notranjska)

12.11.2019 – Varnost in zdravje pri delu

izvajalka Snežana Kragelj

e-izobraževanje: 13.11.2019 – 26.11.2019

Razpis_VZD_12.11.19

Prijavni obrazec VZD_12.11.2019

PRIJAVE DO 5.11.2019

Ljudska univerza Murska Sobota

(Pomurska regijska mreža)

 

13.11.2019 – Socialni dialog

izvajalka Mateja Gerečnik

e-izobraževanje: 14.11.2019 – 27.11.2019

razpis_SD_13.11.19

Prijavni obrazec SD_13.11.2019

PRIJAVE DO 6.11.2019

Ljudska univerza Jesenice

(regijska mreža Gorenjska)

26.11.2019 – Socialni dialog

izvajalka Mateja Gerečnik

e-izobraževanje: 27.11.2019 – 10.12.2019

razpis_SD_26.11.19

Prijavni obrazec SD_26.11.2019

PRIJAVE DO 19.11.2019

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

(regijska mreža Podravska)

3.12.2019 – Vseživljenjsko učenje

izvajalka Maja Radinovič Hajdič

e-izobraževanje: 4.12.2019 – 17.12.2019

Razpis VŽU_3.12.2019

Prijavni obrazec VŽU_3.12.2019

PRIJAVE DO 27.11.2019

UPI Ludska univerza Žalec

(regijska mreža Savinjska in Koroška)

 

Namen e-izobraževanja »Varnost in zdravje pri delu«: Velika večina delavk in delavcev se na delovnem mestu počuti preganjane in pod časovno prisilo, hkrati pa na račun prostega časa delajo dlje, da bi lahko opravili vse zadane delovne naloge. Dolgoročni učinki takšnega načina dela so za delovno populacijo tragični. Takšen način dela vodi v konstanten stres, ki ima za posledico izgorelost. Z vnašanjem sprememb v načine vodenja in komuniciranja bodo imeli koristi vsi, tako država, delodajalci kot zaposleni. E-izobraževanje ponuja sindikalnim zaupnikom konkretne napotke in rešitve za izboljšavo organizacije dela, vodenja, poslovnega komuniciranja in učinkovitega reševanja konfliktov.

 

Namen e-izobraževanja »Vseživljenjsko učenje«: Strokovno opolnomočiti in omogočiti razvijanje znanja in kompetenc sindikalnih zaupnikov na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja. Vsebina izobraževanja izhaja iz sodobne vloge sindikatov na področju izobraževanja zaposlenih, ko poleg krepitve socialnega dialoga za urejanje pravic iz delovnega razmerja, vse bolj v ospredje vstopa tudi zagovarjanje pravice do stalnega izpopolnjevanja in krepitve temeljnih in poklicnih kompetenc ves čas delovne aktivnosti odraslih, za vse, ne glede na stopnjo in vrsto izobrazbe, ne glede na vrsto in zahtevnost delovnega mesta. Bliskovite spremembe na trgu dela zahtevajo, da odrasli po zaključenem rednem izobraževanju nenehno nadgrajujejo in posodabljajo svoja znanja, spretnosti in kompetence.

 

Namen e-izobraževanja »Socialni dialog«: Opremiti sindikalne zaupnike z znanji, ki jih potrebujejo za korekten in usmerjen socialni dialog. Sindikalni zaupniki se usposobijo za motivacijo zaposlenih, da se ti poskušajo vključiti v socialni dialog, da razumejo pomen socialnega dialoga in znajo z dialogom priti do želenega cilja. Sindikalni zaupniki pridobijo veščine, ki jih potrebujejo za promocijo socialnega dialoga v delovnih okoljih.

 

Prijave: Na vsako e-izobraževanje se je potrebno predhodno prijaviti. Prijavni obrazci bodo skupaj z razpisi e-izobraževanj objavljeni tukaj na spletni strani projekta. O začetku prijav boste obveščeni preko e-novic ZSSS, objav v Delavski enotnosti, e-sporočil in na spletni strani projekta.

 

Kotizacija: Ker e-izobraževanja izvajamo v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«, so brezplačna. Potni stroški v okviru projekta niso povrnjeni.