IZOBRAŽEVANJE

Projekt »Za krepitev socialnega dialoga« temelji na pristopu neformalnega izobraževanja in naslavlja štiri ključna področja:
– Trg dela (oblike in pravice iz dela),
– ekonomsko področje (plače in usklajevanje plač na ravni podjetja, enakost spolov itd.),
– varnost in zdravje pri delu,
– vseživljenjsko učenje (pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc).
S projektom bomo krepili usposobljenost članov ZSSS za učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga s poudarkom na področju poznavanja ter uveljavljanja pravic zaposlenih na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varovanja in ohranjanja zdravja. V projektu bomo izvajali usposabljanja zaposlenih, sindikalnih zaupnikov in članstva – delavcev in delavk ZSSS.

 

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH
Osem zaposlenih na ZSSS bomo dodatno usposobili kar bo še bolj krepilo strokovnost ZSSS kot celote. Izobraževanje 8 zaposlenih za usposabljanje in naslavljanje članov ZSSS bo pripomoglo k učinkovitejšem sodelovanju v procesih socialnega dialoga s poudarkom na področju poznavanja ter uveljavljanja pravic zaposlenih na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc ter varnosti in zdravja na delovnem mestu. Za zaposlene na ZSSS smo izvedli „tailor made” usposabljanji „Vloga in naloge sindikata pri spodbujanju zaposlenih za ohranjanje varnosti in zdravja pri delu” in „Vloga in naloge sindikata pri spodbujanju zaposlenih za vključevanje v vseživljenjsko učenje”.
Osem zaposlenih na ZSSS bomo vključili tudi v različna usposabljanja, ki jih ponujajo zunanji izvajalci. Poleg tega jim bomo s projektnimi aktivnostmi omogočili vpogled v dobre prakse tujih sindikalnih central in prenos le teh v delovanje ZSSS.

 

USPOSABLJANJE SINDIKALNIH ZAUPNIKOV
V projektu smo razvili tri programe usposabljanja in e-gradiva za sindikalne zaupnike in sicer: Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov pri spodbujanju zaposlenih za sodelovanjev socialnem dialogu; Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov pri spodbujanju zaposlenih za vključevanje v vseživljenjsko učenje; Vloga in naloge sindikalnih zaupnikov pri spodbujanju zaposlenih za ohranjanje varnosti in zdravja pri delu. V projektu bomo vsa tri usposabljanja tudi izvedi in sicer v vseh 11 regijah – skupaj 24 usposabljanj, ki bodo potekala v obliki „blended learninga” (kombinacija e- in klasičnega usposabljanja).

 

Za vas smo pripravili opise posameznih e-izobraževanj, primere nalog in zapise vtisov udeležencev. Vabljeni k branju!

E-izobraževanje Varnost in zdravje pri delu: https://www.zsss-zksd.si/aktualno/e-izobrazevanje-za-sindikalne-zaupnike-varnost-in-zdravje-pri-delu/

E-izobraževanje Vseživljenjsko učenje: https://www.zsss-zksd.si/aktualno/e-izobrazevanje-za-sindikalne-zaupnike-vsezivljenjsko-ucenje/

E-izobraževanje Socialni dialog: https://www.zsss-zksd.si/aktualno/e-izobrazevanje-za-sindikalne-zaupnike-socialni-dialog/

 

Termini e-izobraževanj za sindikalne zaupnike:

https://www.zsss-zksd.si/uncategorized/koledar-e-izobrazevanj-za-sindikalne-zaupnike-2020/

 

USPOSABLJANJE ČLANOV
V projektu bomo razvili tudi štiri usposabljanja in e-gradiva za člane ZSSS in sicer na naslednjih vsebinskih področjih: Trg dela – oblike in pravice iz dela; Varovanje in ohranjanje zdravja; Osnove digitalne pismenosti in tehnologije; Osnove komuniciranja na delovnem mestu. V projektu bomo izvedli 20 e- usposabljanj, vsak naveden program 5 x.
Datume e-usposabljanj za člane bomo objavili naknadno.